• دایان اکسیژن غرب،تولید کننده انواع مخازن کرایوژنیک

مشتریان دایان اکسیژن غرب

شرکت دایان اکسیژن غرب در سالهای فعالیت خود در عرصه صنعت کشور، با توجه به رسالتی که در راستای کاهش نیاز کشور در حوزه های علمی و صنعتی به کشورهای خارجی داشته است.

کوشیده تا به اتکا به همت، توان وتخصص مدیران و مهندسان و کارکنان خود به شرکت ها،سازمان ها و مجموعه های مختلف خدمات تخصص ارائه نماید.

 مشتریانی که ما افتخار همکاری با آنان را تاکنون  در مجموعه دایان اکسیژن داشته ایم:
 
- شرکت ذوب‌آهن بوئین‌ زهرا
- بیمارستان شهدای تنفسی (ارتش)
- شرکت لاوژه گاز (اقلیم کردستان)
- شرکت آریان فولاد قزوین
- شرکت هراز گاز (افغانستان)
- شرکت خوراکیان مشهد
- شرکت شهسوار عرش گاز
- دیبا گاز پارسه البرز
- شیلات رنگین‌کمان گیلان
- اکسیژن برادران کرمانشاه
- آرمان گستر عارف گاز قم
- اکسیژن شهرک مبارکه اصفهان
- شرکت اوجان اکسیژن عابدی
- شرکت هرمز گاز خلیج‌فارس
- شرکت سنگ سروش
- شرکت گاز اکسیژن کرمان
- صنایع گاز اتحادگستر قرچک
- ایرانیان گاز البرز
- پخش اکسیژن مروی تبریز
- مجاهد گاز یزد
- حمل و نقل اونیک ترابر پارسه
- لیان اکسیژن آریا بوشهر
- مبین گاز البرز